blank
bla nk
blank

Ynghylch Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill
Sefydlwyd Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill fel Elusen Gofrestredig ym 1968 fel olynydd i’r mudiad dirwest, ac fe weinyddir y Cyngor gan gynrhychiolwyr yr Eglwysi, fel Ymddiriedolwyr.

Mae’r Cyngor yn ddiolchgar iawn i’r Enwadau, Eglwysi ac unigolion sydd wedi aros yn ffyddlon drwy’r blynyddedd a chefnogi’r Cyngor drwy gyfraniadau ariannol. Ar ôl sawl pryder ynghylch dyfodol y Cyngor, mae’r Cyngor bellach wedi penderfynu ar strategaeth tair blynedd fydd yn canolbwyntio ar hybu ‘Dewis A Byw Cyfrifol’

(Cliciwch yma i ddysgu mwy am y Strategaeth – a sut mae pethau’n mynd gyda’i gweithredu).

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Click here for more information and guidance on alcohol misuse and dependency.
  Love & Sex
Click here for more information and guidance on love and sex addiction.
  Drugs
Click here for more information and guidance on drug misuse and dependency.
  Over/Under Eating
Click here for more information and guidance on eating disorders.
  Gambling
Click here for more information and guidance on gambling addiction.