blank
bla nk
blank

Derbyn cyfrifoldeb

Rydym yn apelio’n uniongyrchol at Enwadau, Elwysi ac unigolion drwy Gymru I gefnogi gwaith y Cyngor drwy gyfraniadau ariannol. Bydd hynny’n sicrhau bod y strategaeth yn cael ei gwireddu’n llawn ; mae eich cydweithio ymarferol chi yr un mor hanfodol i’w wireddu hir-dymor. Hoffwn nodi, hefyd, bod y Cyngor yn gweithredu ar ran yr eglwysi, a bod angen i’r cymunedau Cristnogol dderbyn cyfrifoldeb am eu rhan nhw ‘n y frwydr.

I’n helpu ni ar yr adeg cynhyfus yma rydym wedi penodi Grwp Polisi Ymgynghorol (PAG) i gynghori’r Cyngor ar weithredu’r strategaeth 3 mlynedd a chyfeiriad ei bolisiau yn y dyfodol. Aelodau’r GPY yw:

 • Tim Leighton, Cyfarwyddwr Canolfan newydd Action on Addiction ar gyfer Astudiaethau Trin Caethiwed.
 • Athro David Clark, Cyfarwyddwr Wired In, ac Athro Emeritws mewn Seicoleg .
 • Dr David Best, Uwch ddarlithydd mewn caethiwed yng nghanolfan seiceiatreg Prifysgol Birmingham.
 • Colin Macdonald CA (Cyfrifydd Siartredig)
 • Gwen Emyr, B.A. Gweithwraig Gristnogol yn ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos.
 • Geraint Rees, M.A., sy’n gyfrifol am y gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, sy’n cynnwys y gwasanaeth ieuenctid.

Am ragor o wybodaeth am aelodau’r GPY ac Ymddiriedolwyr ac aelodau o'r Pwyllgor Gweithredu, defnyddiwch y rhestr ar y chwith.

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Click here for more information and guidance on alcohol misuse and dependency.
  Love & Sex
Click here for more information and guidance on love and sex addiction.
  Drugs
Click here for more information and guidance on drug misuse and dependency.
  Over/Under Eating
Click here for more information and guidance on eating disorders.
  Gambling
Click here for more information and guidance on gambling addiction.