blank
bla nk
blank

Ynghylch dibyniaeth ar alcohol

Alcohol: Ystyriwch chwilio am help os ydych yn ateb “ydw” unrhyw un o’r cwestiynau hyn …

 • Ydech chi’n yfed i’ch helpu chi ymdopi â’ch problemau?
 • Ydech chi’n teimlo cywilydd neu euogrwydd oherwydd eich yfed?
 • Ydech chi o’r farn bod gennych broblem alcohol?
 • Ydi’ch yfed chi’n achosi trafferth yn y gwaith, adre, ysgol neu goleg?
 • Ydech chi’n cael trafferth cofio beth ddigwyddodd y noson cyn ?
 • Ydech chi (neu yn y gorffennol) wedi bod mewn trafferth gyda’r heddlu oherwydd eich yfed?
 • Ydech chi’n teimlo’r angen i yfed mwy nag o’r blaen?
 • Ydech chi am stopio yfed ond yn methu?
 • Ydech chi weithiau’n teimlo mai alcohol yw’r unig beth sy’n eich dal chi at eich gilydd?
 • Ydech chi’n parhau i yfed er eich bod yn gweld y niwed mae’n ei achosi?
 • Ydech chi’n blaenoriaethu eich bywyd a gweithgaredd cymdeithasol o gwmpas alcohol?

GALWCH HEDDIW AM SGWRS GYFRINACHOL AC ASESIAD PROFFESIYNOL OS RYDYCH OR FARN BOD GENNYCH BROBLEM ALCOHOL
029 2049 3895

FEL ARALL, EFALLAI Y BYDDAI’N WELL GENNYCH FFONIO LLINELL GYMORTH GENEDLAETHOL AA: 0845 769 7555 (tâl galwadau lleol)

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo