blank
bla nk
blank

Rhoddi

Os hoffwch gwneud rhoddiad at waith y Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill, gwelwch isod.

enw
Cyfeiriad
Côd post
Ffôn
Ebost
Dyddiad
Plîs setiwch ifynnu'r taliad aml isod a debydwch fy nghyfrif os gwelwch yn dda:
Enw
Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill
Banc & cangen
HSBC, 94 Albany Road, Caerdydd
Rhif cyfrif
40829536
Côd didoli
40-16-35
Gwybodaeth taliad
Swm
Dyddiad y taliad cyntaf
Pa mor aml
Dyddiad y taliad olaf
neu
until further notice
Your account details
Enw'r cyfrif
Enw Banc
Cyfeiriad y cangen
Rhif cyfrif
Côd didoli
Arwyddiad electronic
Plîs debydwch fy nghyfrif.
TAX RECOVERY
giftaid

Using Gift Aid means that for every £1 you give, WCAOD receives an extra 28p from the Inland Revenue, helping your donation go further. This makes a real difference to WCAOD, and doesn’t cost you anything extra. Please sign below and ensure that you have filled out your name and address above.

Please treat all donations I have made since 6 April 2009 and all donations I make in the future as Gift Aid donations, until I notify you otherwise.  I am a UK tax payer and pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax at least equal to the tax that can be reclaimed on my donation(s).

Arwyddiad electronic
Plîs debydwch fy nghyfrif.
Dyddiad

Diolch am eich cefnogaeth gwerthfawr.

Mae'r Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill yn Elusen cofrestredig (Rhif. 501658)
w: www.welshcouncil.org.uk 
e: info@welshcouncil.org.uk 
ffôn: +44 (0)2920 493 895

Plîs danfonwch sieciau, yn daladwy i'r Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill i:

Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill

58 Heol Richmond,
Caerdydd CF 24 3AT
ffôn: +44 (0)2920 493 895

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo