blank
bla nk
blank

Ynghylch dibyniaeth ar gyffuriau

Cyffuriau : Ystyriwch chwilio am help os ydech chi’n ateb “ydw” i unrhyw un o’r cwestiwynau isod…

 • Ydech chi’n defnyddio cyffuriau er mwyn dianc o broblemau sy’n ymddangos yn rhy fawr i’w goresgyn ?
 • Ydi’ch defnyddio yn amharu ar eich bwyta a’ch cysgu ?
 • Ydech chi’n ei chael hi’n anodd stopio/rheoli eich defnydd o gyffuriau ?
 • Ydech chi’n ffeindio bod eich defnydd o gyffuriau yn achosi, neu wedi achosi, aflonyddwch yn eich teulu neu’ch man gwaith ?
 • A yw pobol sy’ ddim yn defnyddio cyffuriau yn dweud bod eich defnydd o gyffuriau allan o reolaeth ?
 • Ydech chi, neu ydech chi wedi, newid un cyffur am un arall ?
 • Ydech chi’n cymryd mwy a mwy o’r cyffur I gael yr effaith iawn ?
 • Ydech chi , neu ydech chi wedi, cymryd un cyffur er mwyn dod dros effaith un arall ?
 • Ydech chi’n dwyn cyffuriau, neu ydech chi wedi dwyn erioed er mwyn cael gafael ar gyffuriau ?
 • Ydech chi’n mynd I drwbwl gyda’r heddlu, neu ydech chi wedi cael eich arestio yn sgil defnyddio cyffuriau ?

GALWCH HEDDIW ER MWYN CAEL SGWRS GYFRINACHOL AC ASESIAD PROFFESIYNOL OS YDECH CHI’N TEIMLO EFALLAI BOD GENNYCH BROBLEM GYDA CHYFFURIAU
029 2049 3895

NEU EFALLAI Y BYDDAI’N WELL GENNYCH FFONIO RHIF CENEDLAETHOL CA: 0845 3733366 neu 020 7730 0009 (galwadau cost lleol)

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo