blank
bla nk
blank

Rhesymau eraill pam bod Therapi Teuluol yn bwysig

Heb y ddarpariaeth hon gall aelodau teulu fod yn dreth mawr ar eu Meddygon Teulu, efallai’n derbyn meddyginiaeth am iselder ac/neu yn cyflwyno tueddiadau tuag at hunan-laddiad.

Mae’r grwp cymorth teuluol wedi ei seilio ar ‘Theori Systemau Cyffredinol’ Ludwig von Bertalanffy, grewyd yn yr 1940au i wneud synnwyr o’r disynnwyr – lle edrychir ar broblemau fel rhan o gyfres o ymwneud ailadroddus sy’n cynnal ac yn cael eu cynnal gan y broblem.

GALWCH HEDDIW AM APWYNTIAU OS YDYCH YN TEIMLO’CH BOD CHI ANGEN THERAPI TEULUOL
029 2049 3895

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo