blank
bla nk
blank

Ynghylch dibyniaeth ar gamblo

Gamblo: Ystyriwch gael help os ydech yn ateb “ydw” i un o’r cwestiynau canlynol…

 • Ydech chi, ar ôl gamblo, yn teimlo’n euog, â chywilydd, yn edifar ac/neu’n ddiobaith ?
 • Ydech chi’n ffeindio’ch hun yn methu stopio gamblo unwaith i chi gychwyn ?
 • Ydech chi’n gamblo’n hirach na’ch bwriad, neu’n cymryd risgs mwy na’ch bwriad ?
 • Ydech chi, ar ôl colli, yn teimlo bod yn rhaid i chi ddychwelyd yn fuan er mwyn ennill yn ôl y colledion ?
 • Oes gennych chi, ar ôl ennill, awydd mawr i ddychwelyd ac ennill mwy ?
 • Ydi pobol eraill (yn enwedig pobol sy’ ddim yn gamblo) yn dweud bod eich gamblo allan o reolaeth ?
 • Ydech chi’n eich cael eich hun wedi gwerthu eiddo a/neu’n menthyg arian I ariannu’ch gamblo ?
 • Ydech chi’n gweld bod gamblo’n effeithio ar eich bywyd adref a/neu’ch bywyd gwaith ?
 • Ydech chi’n parhau I gamblo er bod canlyniadau’r gamblo diwethaf heb eu datrys ee dyledion, trafferthion teuluol … ?

GALWCH HEDDIW AM SGWRS GYFRINACHOL AC ASESIAD PROFFESIYNOL OS TEIMLWCH CHI BOD GENNYCH BROBLEM GYDA GAMBLO
029 2049 3895

NEU, EFALLAI Y BYDDAI’N WELL GENNYCH FFONIO GAMBLWYR ANHYSBYS AR 020 7384 3040 (galwadau cost lleol)

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo