blank
bla nk
blank

Sut y gallwch helpu...

O s ydych, fel unigolion neu sefydliadau, yn barod i’n cefnogi ni’n ariannol, yna gallwn eich sicrhau chi bod yr ariannol a’r ysbrydol yn cymysgu pan mae’n nhw’n dod ynghyd i wasanaethu’r Hollalluog. Gall unigolion sydd eisiau cyfrannu’n ariannol I waith y Cyngor wneud hynny drwy glicio ar y linc ‘Cyfrannu’.

Ac fe wnaw ni'r gweddill

Ar wahan i weithredu ein strategaeth newydd, gyffrous ni i geisio mynd i’r afael â’r broblem gynyddol o gamddefnyddio alcohol a chyffuriau (ar brescripsiwn ac anghyfreithlon) yng nghymunedau Cymru heddiw, gaf i eich atgoffa ein bod hefyd yn awyddus i ddod I siarad gyda chapeli, ysgolion a grwpiau ieuenctid dros Gymru gyfan er mwyn hybu gwaith y Cyngor. Gallwch drefnu ymweliad gennym drwy ysgrifennu at y cyfeiriad isod, neu drwy ebsotio neu’n ffonio ni

Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill
58 Heol Richmond,
Caerdydd CF 24 3AT
Ffôn: 029 2049 3895
Symudol: 07879846501
E-bost: info@welshcouncil.org.uk
Safle wê: www.welshcouncil.org.uk

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo