blank
bla nk
blank

Cymorth hunan-fufurio

Ymunwch â ni gyda'r cymorth hunan-fufurio isod sy'n fwy nag ymlacio'n unig... mae o am newid eich ffordd o fyw, oherwydd beth sy'n digwydd yn eich gardd, a fyddwch yn ymweld â, yw meicrocosm o beth sy'n digwydd yn eich bywyd o ddydd i ddyd. Bydd ail gynllunio'ch gardd, cael gwared ar y chwyn a tacluso'ch gardd yn cael mewnbwn sylweddol ar eich bywyd.

Triwch o...Os 'da chi am gadw copi ar eich cyfrifiadur, lawrlwythch yma.

Llais/Sgript: Wynford Ellis Owen
Cerddoriaeth: “Hiraeth” gan Barry Wynford Dawes
Cynhyrchwyd gan www.crackingproductions.com
blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo