blank
bla nk
blank

Ein gwasanaethau

Gall fod yn ddryslyd gwybod pa driniaeth sy’n iawn i chi felly cysylltwch â ni ar 029 2049 3895 os oes angen cyngor pellach ar hyn. Mae ein triniaeth wedi ei seilio ar ymchwil a bydd ein cynghorwr yn gweithio gyda chi i’ch helpu i roi’r cyfle gorau i wellhâd.

Ystyriwch gael cymorth os……

 • Oes gennych angen corfforol, emosiynol neu seicolegol a dibyniaeth ar unrhyw sylwedd sy’n ddrwg i’ch iechyd, fel alcohol neu gyffuriau anghyfreithlon.
 • Ydych yn eich cael eich hun yn obsesio yn ddibaid am rywbeth neu rywun.
 • Na fedrwch ddiodde’ peidio cael rhywbeth neu fod gyda rhywun drwy’r amser
 • Ydych bob amser yn, ac yn gompylsif, brysur, neu’n cymryd rhan mewn rhywbeth
 • Ydych yn eich cael eich hun yn gofyn y cwestiwn, “Pam na alla’ I gael jyst un ? “
 • Yw eich bywyd teuluol neu gymdeithasol yn cael ei effeitho gan eich defnydd o sylweddion, alcohol neu ymddygiad compylsif.
 • Wedi colli rheolaeth
 • Ydych yn ymateb yn amddiffynnol os yw rhywun yn awgrymu bod gennych broblem
 • Ydych yn gweld y syniad o roi’r gorau iddi yn tarfu arnoch
 • Ydych yn gorfod wynebu canlyniadau negyddol ymddygiad obsesif a chompylsif.
 • Ydych yn cael eich effeithio’n gorfforol gan ymddygiad compylsif.
 • Oes gennych batrwm ymddygiad wedi ei nodi gan orfodaeth a cholli rheolaeth, er gwaetha’r canlyniadau negyddol.

  Os yw un o’r uchod yn wir amdanoch chi, mae’n werth chwilio am gymorth pellach

GALWCH HEDDIW AM SGWRS GYFRINACHOL AC ASESIAD PROFFESIYNOL OS YDYCH YN TEIMLO BOD GENNYCH CHI GAETHIWED
029 2049 3895

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo