blank
bla nk
blank

Pwy yw Pwy

Yn ogystal â’n Prif Weithredwr a’n pwylgor Rheoli, mae gennym 7 Ymddiriedolwr, pob un ohonyn nhw’n wirfoddolwr. Mae ein Prif Weithredwr yn cyfuno ei arbenigedd ef mewn sgiliau triniaeth, cynllunio a chyfathrebu, ac mae ein Hymddiriedolwyr a’r Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod yn gyson I drafod strategaethau’r elusen.  

Aelodau’r Pwyllgor Rheoli
Denzil I. John (Cadeirydd)
Ifan Roberts (Is-gadeirydd)
Elfed Gooding
Alun Daniel
Glyn T. Jones
Dora Williams
Ron Kelly
R. Leslie Jones
Geraint Rees
Gwen Emyr

Ymddiriedolwyr:
Denzil I. John (Cadeirydd)
Ifan Roberts (Is-gadeirydd)
R. Leslie Jones
Glyn T. Jones
Dora Williams
Ron Kelly

Aelodau pwyllgor rheoli, 'Stafell Fyw Caerdydd / Living Room Cardiff - y ganolfan driniaeth newydd sy'n dod i Gaerdydd ym 2011:
 Y Farwnes Ilora Finlay (Noddwr)
Angharad Mair,
Jenny Randerson AS
DR Morfudd Keen
Maldwyn Pryse
John Albert Evans
Jonathan Morgan AS

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo