blank
bla nk
blank

Yngylch gor/tan fwyta

Gor/Tan fwyta : Ystyriwch chwilio am hep os ydech chi’n ateb “ydw” i un o’r cwestiynau isod…

 • Ydech chi’n defnyddio bwyd I gael cysur hyd yn oed pan nad ydech eisiau bwyd?
 • Ydech chi’n ennill pwysau rhyw ben pan ar ddeiet?
 • A yw’n well gennych chi fwyta ar eich pen eich hun?
 • Ydech chi’n ei chael hi’n anodd bod yn gymhedrol gyda rhai bwydydd unwaith I chi ddechrau eu bwyta nhw?
 • Ydech chi’n cyfyngu’n llym ar eich dewis o fwyd?
 • Ydech chi’n defnyddio’r esgus eich bod wedi bwyta’n barod er mwyn osgoi prydau bwyd?
 • Ydech chi, neu ydech chi erioed, wedi mynd I’r arfer o bwyso’ch hun o leia’ dair gwaith yr wythnos?
 • Ydech chi, neu ydech chi erioed wedi, carthu’ch hun, neu ddefnyddio tabledi neu garthyddion (laxatives) i reoli eich pwysau?
 • Ydech chi’n ymarfer gyda’r nod o losgi caloriau yn hytrach na chadw’n iach/ffit?
 • Ydech chi’n gorfwyta neu’n tan-fwyta er gwaetha’ pryderon eraill ?

GALWCH HEDDIW AM SGWRS GYFRINACHOL AC ASESIAD PROFFESIYNOL OS TEIMLWCH CHI BOD GENNYCH BROBLEM GYDA GORFWYTA NEU TANFWYTA
029 2049 3895

NEU, EFALLAI Y BYDDAI’N WELL GENNYCH FFONIO GORFWYTWYR ANHYSBYS AR: 07000 784985 (galwadau cost lleol)

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

  alcohol  love and sex  Drugs    
 Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo