blank
bla nk
blank

Pethau Ysbrydol

Edrychwch ar agweddau gwahanol bobol ar yr ysbrydol, neu yn ein geiriau ni – ‘sut i ddod yn gyflawn’.?’

Byddem yn gwerthfawrogi’ch cyfraniad chi I’r drafodaeth. Fel y dywedodd Carl Jung, ‘ Y fformiwla fuddiol (ar gyfer adferiad o alcoholiaeth) yw ‘spiritus contra spiritum’ (Mae’n cymryd Ysbryd Duw i oresgyn ysbryd niwediol alcohol). Â yn ei flaen, ‘Yr unig ffordd iawn a chyfreithlon at y fath brofiad (undod gyda Duw) yw ei fod yn digwydd i chi mewn realiti, a gall ddigwydd dim ond pan rydych yn cerdded ar lwybr sy’n eich harwain at ddealltwriaeth uwch ‘.

Fodd bynnag, ychwanega Carl Jung , “ mae’r defnydd o’r fath eiriau yn esgor ar gymaint o gamgymeriadau fel y gall rhywun ddim ond gadw’i bellter oddi wrthyn nhw gymaint â phosib’ “. A dyna lle mae Cyngor Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill yn gwahaniaethu oddi wrth Carl Jung. Mae’r camddefnydd o alcohol a chyffuriau yn gymaint o bryder, gyda’r problemau cymdeithasol yn effeithio cymdeithas i’r fath raddau fel na allwn barhau i “gadw’n pellter” oddi wrthyn nhw. Gwir, mae’r fath derminoleg weithiau’n gallu dieithrio pobol oddi wrth y cymorth y maen nhw ei angen. Mae llawer yn casau “pobol capel”, a ddim eisiau llwytho mwy o deimladau euog am eu pennau eu hunain. Dyden nhw ddim chwaith eisiau clywed mwy o bregethau a gweddiau. Ond y maen nhw am ddysgu am gariad. Sut i fod yn hapu? Sut I fyw? Sut I brofi’r pethau rhyfeddol hynny y mae’r cewri ysbrydol yn sôn amdanyn nhw?

....................................................................................................................................................

WILLIAM WHITE
Doethinebau a myfyrdodau William White...
mwy +

DUW
Does gan DDUW ddim enwad – Does ganddo ddim categori : Catholic, Protestant, Mwslim, Iddew.
mwy +

YN Y GWAED
Cau’r dwrn ar dynerwch,
Cau’r glust I dawelwch,
Cau’r llygaid o’r golau,
Cau’r blas ar wefusau
mwy +

DARLLENIAD : SALM 103
Ydech chi’n cofio’r pethau cyntaf ddysgoch chi am y Ffydd Gristnogol ? Ro’n i siwr o fod tua 3 neu 4 oed pan ddysgwyd fi i ddweud ‘Duw Cariad Yw’ o flaen gwasanaeth bore mewn capel llawn.
mwy +

TRAFODAETH AR GORFF AC ENAID
Gellir canfod un o’r disgrifiadau gorau o Dduw yn y Llyfr Gweddi Cyffredin – ‘Tragwyddol, heb gorff, rhannau nac angerdd ; grym diderfyn, doethineb a daioni’. Chês i ddim trafferth sylweddoli mod i wedi ‘ngwneud o gnawd, hyd yn oed cyn dysgu’r catecism. Ond profodd trio deall bod gen i enaid yn ogsytal â chorff, yn fwy anodd ac mae wedi parhau felly hyd heddiw.
mwy +

Cyfranwch, os gwelwch yn dda, i ”bethau ysbrydol” a’n helpu i ‘brofi’r pethau rhyfeddol hynny’ drwy glicio ar y ddolen hon.


 

blank
Dilynwch ni ar Twitter
Click here for our daily Blog
------------------------------
Cynghorion
gweddi
America
PDF o ran 1af a'r 2ail o daith Wynford yn America fel Cymrawd Winston Churchill, 2010
Syniad i Bawb
William White Papers
the road to god
Cliciwch yma am gymorth hunan-fyfyrio.

--------------------------------

Download

Lawrlwythwch
mainimage

   alcohol   love and sex   Drugs      
  Alcohol
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o alcohol a dibyniaeth
  Cariad a rhyw
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth rhyw a chariad
  Cyffuriau
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnydd o, a dibyniaeth ar, gyffuriau
  Gor/Tan fwyta
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio bwyd
  Gamblo
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddibyniaeth gamblo